Winkelwagen

Annuleren en retourneren

Annuleren

Zolang de bestelling nog niet is betaald via bankopdracht kan deze worden geannuleerd. Is uw bestelling betaald via bankopdracht of IDEAL dan dient u de bestelling te herroepen via het formulier voor herroeping. Voor annulering dient u contact op te nemen met de klantenservice van MijnInkoper.nl of een email te versturen naar klantenservice@mijninkoper.nl. Deze email dient de volgende gegevens te bevatten:

 1. Het nummer van uw bestelling (zie hiervoor de emailbevestiging)
 2. De datum en het tijdstip van uw bestelling (zie hiervoor de emailbevestiging)
 3. Reden annulering
 4. Uw naam
 5. Uw email (indien deze afwijkt van het email adres wat u hebt opgegeven tijdens de bestelling)

Is de bestelling al betaald en naar u onderweg volg dan hierna de retour-instructie om het product op de juiste wijze retour te sturen.

Retour-instructie

Een bestelling uit de voordeelwinkel kunt u meestal retour zenden. Kijk voor de uitzonderingen bij de (bestel)informatie van het product of de dienst.

Let wel: voor iedere retourzending geldt een aparte procedure. Het is in elk geval belangrijk om het product in de originele verpakking retour te sturen, inclusief factuur en met voldoende frankering.

1 – Retourinstructie bij Garantie

Stuur een mail naar klantenservice@mijninkoper.nl met de volgende gegevens:

 1. Geef aan ons één van de volgende drie keuzes door:
      A.  Kapot bij levering.
      B.  Defect, minder dan 6 maanden geleden aangekocht.
      C.  Defect, meer dan 6 maanden geleden aangekocht.
 2. Bestelnummer (zie hiervoor de emailbevestiging of de factuur)
 3. Omschrijving van het defect.

MijnInkoper.nl neemt hierna met u contact op.

2 – Retourinstructie bij Annulering

Als u een product bestelt, kan het voorkomen dat u zich bedenkt of gewoon het verkeerde product heeft besteld. Dit is natuurlijk geen probleem. Binnen 14 dagen na ontvangst van het product heeft u het recht de bestelling, indien in 100% nieuwstaat, te retourneren. U dient dan eerst het formulier voor herroeping volledig ingevuld naar MijnInkoper.nl te sturen of mailen. Het volledige aankoopbedrag wordt vervolgens aan u gecrediteerd. Indien de bestelling niet meer in 100% nieuwstaat is dan kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Wat is 100% nieuwstaat?
- Producten dienen compleet, onbeschadigd en ongebruikt te zijn.
- Producten mogen eventueel geopend zijn, echter wel opnieuw correct verpakt in de originele verpakking.

U ontvangt hierna van MijnInkoper.nl het retouradres. Volg hierna de retour-instructie om het product op de juiste wijze retour te sturen.

Retourinstructie:

 • U pakt het product - indien redelijkerwijs mogelijk - in originele staat, ongeopend en onbeschadigd in de oorspronkelijke verpakking met alle bijbehorende documentatie en garantiebewijzen.
 • De producten dienen degelijk verpakt te zijn; u bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade of vermissing tijdens het transport.
 • U dient het pakket aan de buitenkant duidelijk te voorzien van uw gegevens en ordernummer.
 • U stuurt het product binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst terug naar het van MijnInkoper.nl ontvangen retouradres.

Terugbetaling

Als u een product binnen 14 dagen na ontvangst geretourneerd heeft en voldaan heeft aan de retourvoorwaarden, krijgt u het aankoopbedrag van dat product binnen 14 dagen na retourzending teruggestort op de rekening die ook bij het betalen is gebruikt. Als wij het artikel niet retour kunnen nemen, dan krijgt u daar een bericht met uitleg over.

Retourvoorwaarden

Tot 14 dagen na het ontvangen van een bestelling heeft u recht op bedenktijd. Tijdens deze periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. U kunt een overeenkomst ontbinden door binnen 14 dagen na ontvangst van het laatst geleverde product op de order schriftelijk of telefonisch aan MijnInkoper.nl kenbaar te maken dat u een of meerdere producten uit de betreffende order wilt retourneren. U dient echter altijd het “formulier voor herroeping” volledig ingevuld naar MijnInkoper.nl te sturen. Binnen 14 dagen na dit telefonische of schriftelijk contact met MijnInkoper.nl, dient u het/de betreffende product(en) retour te zenden naar MijnInkoper.nl of een door MijnInkoper.nl opgegeven adres van de leverancier. Tijdens de bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking retourneren, conform de door MijnInkoper.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Probleem met levering

Betreft het transportschade?

Stuur een mail naar klantenservice@mijninkoper.nl met de volgende gegevens:

 1. Bestelnummer (zie hiervoor de emailbevestiging of de factuur)
 2. Melding gemaakt bij de transporteur, Ja of Nee
 3. Omschrijving van de schade... 

Betreft het een foute levering?

Stuur een mail naar klantenservice@mijninkoper.nl met de volgende gegevens:

 1. Bestelnummer (zie hiervoor de emailbevestiging of de factuur)
 2. Omschrijving van wat er geleverd is.  

U heeft niets ontvangen?

Stuur een mail naar klantenservice@mijninkoper.nl met de volgende gegevens:

 1. Bestelnummer (zie hiervoor de emailbevestiging).
 2. Uw vraag of opmerking.

Hoe kan ik een retour melden?

Volg de retour-instructie. Hier leest u precies welke stappen u dient te volgen om de eerder gedane bestelling te retourneren. Het voordeel is dat wij precies weten wat we moeten doen als uw pakketje bij ons binnenkomt. Daardoor kunnen wij een snellere afhandeling voor u realiseren.

Wie betaalt de retourkosten?

Mijninkoper.nl betaalt de verzendkosten indien:

 • Het product stuk is bij aankomst
 • Het product binnen 6 maanden na aankoop defect is en verzonden dient te worden
 • Als het een foute of incomplete levering betreft

De retourkosten zijn voor eigen rekening indien:

 • Het een annulering (herroeping) betreft van de bestelling
 • Het product na 6 maanden na aankoop defect is gegaan en verzonden dient te worden

Wat moet ik doen bij transportschade?

Het kan helaas voorkomen dat een pakket beschadigd raakt, ondanks alle zorg die hier (samen met de transporteur) aan wordt besteed. Als u ziet dat de verpakking beschadigd is, meld dit dan direct aan de bezorger zodat deze een aantekening hierbij kan maken. Meld vervolgens de schade ook bij Mijninkoper.nl als het product in de verpakking ook daadwerkelijk defect is. Volg hiervoor de instructie in het hoofdstuk: Probleem met Levering

Wat moet ik doen als mijn product defect is bij aflevering?

Het is belangrijk om uw bestelling snel te controleren. Doe dit uiterlijk binnen 14 dagen omdat daarna het recht op retour komt te vervallen. Volg voor het retourneren van het defecte product de retour-instructie.

Wat moet ik doen als mijn product defect gaat?

Op al onze producten is garantie van toepassing. Volg voor het melden van een defect product de retour-instructie.

Welke producten kunnen niet worden geretourneerd?

Enkele producten zijn voor de 14 dagen bedenktermijn uitgezonderd. Deze producten kunnen niet geretourneerd worden.
Dit betreft met name:

 • Software, beeld- of geluidsdragers of computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling is verbroken.
 • Speciaal voor u bestelde of samengestelde producten.
 • OP=OP producten.
 • Producten waar uitdrukkelijk vermeld staat dat het recht niet geldt.
 • Digitale producten zoals downloadbare software (ESD) en gift cards.
 • Producten waar een contract aan verbonden is.
 • Producten welke na verbreken van de verzegeling of openen van de verpakking om hygiënische redenen niet retour kunnen worden genomen. (Huidcontact, etc.)
Even geduld...