Tennet investeert 25 miljard in energie-infrastructuur

Elektriciteitsnetbeheerder TenneT investeert de komende tien jaar naar verwachting 25 miljard euro in infrastructuur op land en op zee. Dat is 3 miljard euro meer dan eerder werd voorspeld.

In Nederland wordt onder meer geïnvesteerd in onderhoud van het bestaande net en uitbreidingen om grotere en minder voorspelbare elektriciteitsstromen te kunnen transporteren. In Duitsland zijn nieuwe of verzwaarde elektriciteitsverbindingen noodzakelijk, vanwege de sterk groeiende productie van duurzame energie. Netuitbreidingen moeten uiteindelijk zorgen voor een betrouwbaar aanbod van duurzame energie “in geheel Europa en in TenneT’s verzorgingsgebieden in het bijzonder”, aldus de netbeheerder.

Uitbouw windenergiecapaciteit

TenneT ziet op middellange termijn goede kansen voor verdere uitbouw van de windenergiecapaciteit op de Nederlandse Noordzee. Medio vorig jaar opperde het bedrijf in dat verband al de mogelijkheid om een eiland te bouwen voor windstroom in de Noordzee. De omzet van TenneT bleef vorig jaar nagenoeg stabiel op 3,2 miljard euro. Het bedrijfsresultaat zakte, onder meer door hogere kosten, met ruim een vijfde naar 834 miljoen euro. De Staat kreeg een dividend van 146 miljoen euro, dat was 50 miljoen euro minder dan over 2015 werd uitgekeerd.

Bron tekst & foto: Cobouw