Het in april afgekondigde gasverbod voor nieuwbouw per 1 juli 2018 is definitief. Daarmee is definitief sprake van een vervroegde invoering van het gasverbod, dat aanvankelijk per 2019 inging.

Dat maakte het kabinet vanochtend bekend met een publicatie in het Staatsblad. Breed bezwaar Directeur van de vereniging van projectontwikkelaars NEPROM Jan Fokkema is niet blij met de versnelde invoering. Het kabinet geeft in de toelichting op het besluit aan dat er intensief overleg is gevoerd met stakeholders. Mocht hiermee de indruk worden gewekt dat er geen bezwaar is bij de stakeholders, dan moet die indruk worden weggenomen. Er is breed bezwaar gemaakt door ontwikkelaars en bouwers en de Vereniging Eigen Huis. Het ging de ontwikkelaars en bouwers daarbij niet om het gasverbod an sich, wel om de versnelde invoering, dat op praktische uitvoeringsbezwaren stuit, aldus Fokkema in een uitgebreide toelichting op Stadszaken.nl, eerder deze week. De andere onderdelen van de wet die op 1 juli 2018 in werking treden, betreffen meer technische wijzigingen en wijzigingen die uitvoering geven aan Europese regelgeving of daar een grondslag voor creƫren; deze onderdelen zullen geen ingrijpende wijzigingen voor de praktijk met zich brengen, waardoor inwerkingtreding op 1 juli 2018 volgens het kabinet eveneens niet bezwaarlijk wordt geacht.

Bron: stadszaken.nl