Winkelwagen

Nieuws

 1. Transporttarieven gas stijgen in 2020 gemiddeld 8,6%

  Transporttarieven gas stijgen in 2020 gemiddeld 8,6%

  De transporttarieven van Gasunie Transport Services (GTS) stijgen in 2020 met gemiddeld 8,6%. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vastgesteld. Deze stijging is minder groot dan de 10% die GTS had voorgesteld, omdat de ACM de stijging heeft verdeeld over de komende jaren. De belangrijkste reden voor de stijging is dat GTS in de jaren 2017 tot en met 2019 volgens de rechter meer inkomsten mocht behalen dan de ACM destijds had bepaald. Het verschil wordt nu verrekend in de tarieven voor 2020. Wat de stijging precies betekent voor consumenten, is nog niet bekend.

  Andere manier van berekenen

  Als gevolg van nieuwe Europese regelgeving berekent de ACM de transporttarieven voor gas nu op een andere manier dan voorheen. Hierdoor zijn bijvoorbeeld de landelijke transporttarieven vanaf 2020 in het hele land gelijk. Momenteel zijn de tarieven hoger naarmate afnemers verder van Groningen af liggen.

  Effect voor consumenten

  De transportkosten van

  Lees meer »
 2. Toename CO2-uitstoot

  Toename CO2-uitstoot

  De CO2-uitstoot neemt met miljarden tonnen toe naarmate er minder stroom wordt opgewekt door kerncentrales. Dat voorspelt het Internationale Energieagentschap (IEA) in een onlangs verschenen rapport. Met het rapport wil het IEA waarschuwen dat er gevolgen zijn aan het krimpende aanbod kernenergie. “Zonder de belangrijke bijdrage van kernenergie wordt de globale energietransitie een stuk lastiger”, zegt de directeur van het IEA, Fatih Birol.

  10 procent wereldwijde opwekking

  Kernenergie zorgt voor wereldwijd voor ongeveer 10 procent van de totale stroomopwekking. Alleen waterkracht is een grotere, CO2-arme energiebron. 62 procent van de wereldwijde duurzame stroom is afkomstig uit waterkracht energie. Zonder nieuw beleid ligt de stroomproductie in 2025 zo’n 25 procent lager. In 2040 is dat opgelopen tot ruim 60 procent lager. Mede omdat de vraag naar energie verder toeneemt, kan dit verlies in stroomvoorziening niet volledig worden opgevangen door duurzame energie. Toch

  Lees meer »
 3. Gasverbod per 1 juli definitief

  Het in april afgekondigde gasverbod voor nieuwbouw per 1 juli 2018 is definitief. Daarmee is definitief sprake van een vervroegde invoering van het gasverbod, dat aanvankelijk per 2019 inging.

  Dat maakte het kabinet vanochtend bekend met een publicatie in het Staatsblad. Breed bezwaar Directeur van de vereniging van projectontwikkelaars NEPROM Jan Fokkema is niet blij met de versnelde invoering. Het kabinet geeft in de toelichting op het besluit aan dat er intensief overleg is gevoerd met stakeholders. Mocht hiermee de indruk worden gewekt dat er geen bezwaar is bij de stakeholders, dan moet die indruk worden weggenomen. Er is breed bezwaar gemaakt door ontwikkelaars en bouwers en de Vereniging Eigen Huis. Het ging de ontwikkelaars en bouwers daarbij niet om het gasverbod an sich, wel om de versnelde invoering, dat op praktische uitvoeringsbezwaren stuit, aldus Fokkema

  Lees meer »
 4. Salderingsregeling verlengd tot 2023

  Salderingsregeling verlengd tot 2023

  De salderingsregeling voor particulieren met zonnepanelen blijft tot 2023 onveranderd. Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft dit bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

  De salderingsregeling houdt in dat bezitters van zonnepanelen een bepaald tarief ontvangen voor de opwekte zonnestroom die ze terug leveren aan het elektriciteitsnet. Hiermee wordt de initiële investering van zonnepanelen op het dak sneller terugverdiend. Er bestond lange tijd onzekerheid over het voortbestaan van de salderingsregeling. De regeling zou in 2020 wellicht afgeschaft of aangepast worden. De Tweede Kamer riep Kamp echter op om de salderingsregeling te verlengen, omdat zonnepanelen steeds populairder worden.

  Nu heeft Kamp bekendgemaakt dat de regeling in ieder geval tot en met 2023 van kracht blijft. De minister benadrukt in de brief dat er behoefte is aan een nieuwe regeling. Maar aangezien er nog geen nieuwe regeling voor handen is, wordt de salderingsregeling

  Lees meer »
 5. Europese steun voor Noord-Hollandse energie-innovatie

  Europese steun voor Noord-Hollandse energie-innovatie

  Een slimme koppeling tussen zon- en windenergie opwekking met opslag via een getijdenturbine. Deze energie-innovatie op Texel wordt definitief uitgevoerd dankzij de toezegging van subsidie uit Europa.


  De Noord-Hollandse pilot is onderdeel van een breder energieproject waar 8 Europese regio’s aan meedoen en luistert naar de naam LOGIC (afkorting voor Low carbon Off Grid Communities), waarvoor ontwikkelingsmaatschappij Noord Holland-Noord (NHN) als penvoerder optreedt. Een van de pilots zal op Texel plaats vinden. Het eiland is, naast het nog te renoveren Monument op de Afsluitdijk een van de locaties waar deze stroomvoorziening in de praktijk zal worden getest en toegepast. Europa financiert 60% van het 4,1 miljoen kostende project, gericht op het beschikbaar stellen van betaalbare, duurzame energie voor afgelegen gebieden in de wereld. Door de ontwikkeling van uiteenlopende technieken wordt er bijgedragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

  Negen

  Lees meer »
 6. Grootste zonnepark NL levert stroom aan datacenter Google

  Grootste zonnepark NL levert stroom aan datacenter Google

  Het grootste zonnepark van Nederland zal stroom leveren aan het datacenter van Google in de Eemshaven. Eneco heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met Google.
  Zonnepark Sunport omvat 123.000 zonnepanelen op dertig hectare grond en levert jaarlijks zo’n 27 gigawattuur zonnestroom. Sunport is ontwikkeld door Sunport Energy en gebouwd door het Duitse energieconcern Wirsol.

  De 27 gigawattuur aan zonnestroom is net zoveel als het jaarverbruik van 7.700 huishoudens. Het is echter maar een klein deel aan stroom van wat het datacenter gebruikt. Google heeft ook al contracten gesloten om stroom in te kopen van windmolens in Delfzijl en in Zeeland. De stroom die wordt ingekocht, wordt niet altijd direct geleverd aan het datacenter. Voor Eneco betekenen overeenkomsten met partijen zoals Google wel economische zekerheid bij het investeren in nieuwe wind- en zonneparken.

  Bron: NU.nl

  Lees meer »
 7. Ook meerderheid rechts Nederland wil meer duurzame energie

  Ook meerderheid rechts Nederland wil meer duurzame energie

  Een overgrote meerderheid van de CDA-, VVD- en D66-achterban vindt dat Nederland meer gebruik moet maken van duurzame energie. Dit vind 80% van de CDA-stemmers, bij VVD en D66 is dat 83%. Van de ChristenUnie-achterban, de partij die nu aansluit bij de onderhandelingen, vindt 86% dat Nederland meer duurzame energie moet gaan gebruiken.

  Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Natuur & Milieu, uitgevoerd door Motivaction. Momenteel wekt Nederland slechts 6% duurzame energie op, 94% is fossiel. Natuur & Milieu onderzocht hoe Nederland denkt over klimaatverandering en duurzame energie, specifiek windenergie. De resultaten zijn uitgesplitst naar de partijvoorkeur op 15 maart jl. Ook is gevraagd hoe men denkt over de rol van het (nieuwe) kabinet hierin.

  CDA voor duurzaam

  De CDA-achterban lijkt duurzamer dan haar partijvoorman. 58% van de CDA-stemmers maakt zich zorgen om klimaatverandering. Meer dan de helft (54%) van de CDA-ers vindt dat de Nederlandse overheid

  Lees meer »
 8. Tennet investeert 25 miljard in energie-infrastructuur

  Tennet investeert 25 miljard in energie-infrastructuur

  Elektriciteitsnetbeheerder TenneT investeert de komende tien jaar naar verwachting 25 miljard euro in infrastructuur op land en op zee. Dat is 3 miljard euro meer dan eerder werd voorspeld.

  In Nederland wordt onder meer geïnvesteerd in onderhoud van het bestaande net en uitbreidingen om grotere en minder voorspelbare elektriciteitsstromen te kunnen transporteren. In Duitsland zijn nieuwe of verzwaarde elektriciteitsverbindingen noodzakelijk, vanwege de sterk groeiende productie van duurzame energie. Netuitbreidingen moeten uiteindelijk zorgen voor een betrouwbaar aanbod van duurzame energie “in geheel Europa en in TenneT’s verzorgingsgebieden in het bijzonder”, aldus de netbeheerder.

  Uitbouw windenergiecapaciteit

  TenneT ziet op middellange termijn goede kansen voor verdere uitbouw van de windenergiecapaciteit op de Nederlandse Noordzee. Medio vorig jaar opperde het bedrijf in dat verband al de mogelijkheid om een eiland te bouwen voor

  Lees meer »
 9. Nieuwe windturbine is hoger dan de Euromast

  Nieuwe windturbine is hoger dan de Euromast

  De Deense windmolenmaker Vestas heeft 7 juni jl. 's werelds grootste windmolen officieel onthuld. Het gevaarte is goed voor een vermogen van 9,5 megawatt. Goed voor de stroombehoefte van circa 8300 huishoudens.

  De megaturbine heeft al een tijdje proefgedraaid voor de kust in het noorden van Engeland. Met een hoogte van 187 meter is de windmolen twee meter hoger dan de Euromast in Rotterdam. De drie turbinebladen hebben een lengte van 80 meter en wegen elk 35 ton.

  Volgens Vestas is het er alles aan gelegen de kosten voor windenergie naar beneden te brengen. Grotere windmolens zorgen daarbij voor betere winstgevendheid. Volgens kenners is met een vermogen van 9,5 megawatt per molen het einde nog niet in zicht. De Deense ontwikkelaar Dong Energy rekent in de nabije toekomst op windmolens met een vermogen van 15 megawatt.

  Bron: Archidat bouwformatie

  Lees meer »
 10. Nita Hoogenraad-Bunschoten (Best)

  Nita Hoogenraad-Bunschoten (Best)

  Ik ben bijna 85 en heb geen computer. Ik kan brieven schrijven en telefoneren, meer heb ik niet nodig. Mijn gas en elektra waren, zoals bij velen van u, doorlopend geregeld. Ik heb gebeld en werd uiterst vriendelijk en behulpzaam te woord gestaan. Ik werd goed geïnformeerd. Het scheelt mij 300 euro per jaar en ik hoefde er niets voor te doen! Het is zo vlot verlopen; mijn complimenten. Ik heb meteen reclame gemaakt bij mijn vrienden en kennissen.

  Lees meer »
Pagina
Even geduld...