Winkelwagen

Nieuws

 1. Consultatie toekomstige reguleringsmethode netbeheerders

  Consultatie toekomstige reguleringsmethode netbeheerders

  Foto: Photo by Pok Rie from Pexels

  De Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) oriënteert zich momenteel breed op de methode voor tariefregulering die het beste past bij de energietransitie. De ACM vindt het belangrijk om daarbij inzichten van betrokken partijen te gebruiken. Daarom start de ACM een consultatie.

  De ACM stelt de tarieven van netbeheerders vast op basis van een vooraf bepaalde methode die geldt voor een aantal jaren (meestal 3 of 5 jaar). Per 2027 gaat een nieuwe

  Lees meer »
 2. ACM vraagt alle geïnteresseerden mee te denken over nieuwe methode voor vaststellen nettarieven

  ACM vraagt alle geïnteresseerden mee te denken over nieuwe methode voor vaststellen nettarieven

  Foto: Photo by Pok Rie from Pexels

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) nodigt alle geïnteresseerde partijen uit om mee te denken over de manier waarop de tarieven voor netbeheerders in de toekomst vastgesteld zullen worden. Vanwege de omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie wordt er steeds minder aardgas gebruikt en moet er steeds meer (duurzame) elektriciteit getransporteerd worden. Om dat mogelijk te maken moeten netbeheerders de komende jaren vele miljarden

  Lees meer »
 3. Ontwerp codebesluit wijzigingen congestiemanagement

  Ontwerp codebesluit wijzigingen congestiemanagement

  Foto: Photo by Annushka Ahuja from Pexels

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) consulteert een ontwerpbesluit waarin ze de regels voor congestiemanagement wijzigt.

  Wat staat er in het ontwerpbesluit?

  De ACM heeft met het codebesluit van 25 mei 2022 de mogelijkheden voor congestiemanagement verruimd.

  Uit een door de ACM uitgevoerde evaluatie blijkt dat de regels voor congestiemanagement op enkele punten moeten worden verduidelijkt of aangepast. Dit ontwerpbesluit, dat de ACM ter consultatie voorlegt,

  Lees meer »
 4. Ontwerp codebesluit non-firm ATO

  Ontwerp codebesluit non-firm ATO

  Foto: Photo by MD Molla from Pexels

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een ontwerpbesluit opgesteld naar aanleiding van een voorstel van Netbeheer Nederland. Het voorstel houdt in dat in de Netcode elektriciteit voorwaarden komen waardoor netbeheerders in congestiegebieden contracten kunnen aanbieden zonder een vaste (firm) transportcapaciteit. Dit wordt ook wel een non-firm Aansluit- en transportovereenkomst (ATO) genoemd. Nieuwe of bestaande partijen die hun netgebruik flexibel kunnen inrichten, kunnen

  Lees meer »
 5. ACM publiceert evaluatie congestiemanagement

  ACM publiceert evaluatie congestiemanagement

  Foto: Photo by Pexels

  De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft met het codebesluit van 25 mei 2022 de mogelijkheden voor congestiemanagement verruimd. Uit een door de ACM uitgevoerde evaluatie komen een aantal bevindingen en verbeterpunten naar voren.

  De ACM stelt in het evaluatiedocument vast dat netbeheerders, marktpartijen en hun representatieve organisaties in het afgelopen jaar belangrijke stappen hebben gezet met de implementatie van congestiemanagement. De eerste congestiemanagement -contracten zijn inmiddels afgesloten en verschillende voorbeelden in de praktijk laten zien dat er door congestiemanagement daadwerkelijk ruimte vrijkomt op het net. Ook is er een breed gedeeld besef dat congestiemanagement de komende decennia een centrale rol in het elektriciteitssysteem

  Lees meer »
 6. Ontwerp codebesluit Verplichting deelname GDS aan congestiemanagement

  Ontwerp codebesluit Verplichting deelname GDS aan congestiemanagement

  Foto: Photo by MD Molla from Pexels

  Wat staat er in het ontwerpbesluit?

  Door de sterk toegenomen vraag naar transport van elektriciteit is er forse schaarste ontstaan aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Netbeheerders investeren daarom stevig in het verzwaren van hun netten. Daarnaast is het belangrijk dat de bestaande capaciteit zo efficiënt mogelijk wordt benut. Netbeheerders passen onder meer congestiemanagement toe. Dit houdt in dat de netbeheerders afnemers en producenten een vergoeding geven wanneer zij op sommige momenten minder elektriciteit

  Lees meer »
 7. Evaluatie ACM: Meer ruimte op het elektriciteitsnetwerk mogelijk door congestiemanagement

  Evaluatie ACM: Meer ruimte op het elektriciteitsnetwerk mogelijk door congestiemanagement

  Foto: Photo by Pexels

  De nieuwe regels voor congestiemanagement die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in mei 2022 heeft vastgesteld maken het mogelijk dat netbeheerders in samenwerking met hun grotere aangeslotenen meer ruimte kunnen creëren op de elektriciteitsnetten voor andere gebruikers. Hierdoor kunnen duurzame projecten zoals wind- en zonneparken, elektrische boilers, warmtepompen en laadpalen sneller aangesloten worden op het net. Hoewel het gebruik van congestiemanagement inmiddels al aardig op stoom raakt, zien netbeheerders, marktpartijen en de ACM ook ruimte voor verbetering om te zorgen dat congestiemanagement vaker en sneller ingezet kan worden. Zo kan verplichte deelname grotere partijen die al zijn aangesloten op het net er toe bewegen mee te werken aan congestiemanagement.

  Lees meer »
 8. ACM verlengt ontheffing GDS van Emmtec Services

  ACM verlengt ontheffing GDS van Emmtec Services

  Foto: Photo by Pexels

  Op 26 april 2023 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een verzoek tot verlenging ontvangen van Emmtec Services B.V. voor het gesloten distributiesysteem gelegen binnen het Emmtec Industry & Business Park aan de Eerste Bokslootweg 17 te Emmen, bestaande uit de kadastrale percelen 14705, 14706, 13304, 13298, 13299, 13300, 16738, 16012, 12646, 14789, 14661, 11660, 11661, 13267, 13270, 13271, 13294, 13995 en 16014.

  De ACM verlengt op verzoek van Emmtec Services B.V. de ontheffing voor een periode van tien jaar vanaf 18 november 2023 voor de ontheffing die is verleend op 18 november 2013.

  Bron:

  Lees meer »
 9. ACM verlengt de ontheffing GDS van Twence

  ACM verlengt de ontheffing GDS van Twence

  Foto: Photo by Pok Rie from Pexels

  Op 18 januari 2023 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een verzoek tot verlenging van Twence B.V. (hierna: Twence) ontvangen voor het gesloten distributiesysteem gelegen aan de Bolderhoekweg 51, te Hengelo. De ACM verlengt op verzoek van Twence de ontheffing voor een periode van tien jaar vanaf 26 september 2023.
   

  Bron:

  Lees meer »
 10. ACM: Verwachting dat tarieven netbeheerders stijgen door hoge energieprijzen en investeringen voor energietransitie

  ACM: Verwachting dat tarieven netbeheerders stijgen door hoge energieprijzen en investeringen voor energietransitie

  Foto: Photo by suludan diliyaer from Pexels

  Huishoudens moeten er rekening mee houden dat zij in 2024 naar verwachting ca. €8 per maand meer zullen betalen voor het transport van gas en elektriciteit naar hun huis. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) moet de jaartarieven voor netbeheerders nog vaststellen. Netbeheerders dienen hun tariefvoorstellen daarvoor binnenkort in bij de ACM. De ACM publiceert deze voorstellen begin oktober op de website en neemt hier eind november 2023 een besluit over.

  Vanwege de omschakeling v

  Lees meer »
Even geduld...