Winkelwagen

Nieuws

 1. Ontwerpbesluit ontheffingen enkelvoudige storingsreserve TenneT

  Ontwerpbesluit ontheffingen enkelvoudige storingsreserve TenneT

  Foto: Photo by Pexels

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft netbeheerder TenneT TSO B.V. (TenneT) ontheffingen van de enkelvoudige storingsreserve. Daarmee krijgt TenneT de tijd om verschillende onderdelen van het hoogspanningsnet zodanig te verbeteren dat het net aan regelgeving voor de enkelvoudige storingsreserve voldoet.

  Vrijstellingen en ontheffingen

  Het Nederlandse elektriciteitsnet kent een hoge mate van betrouwbaarheid. Om te garanderen dat de levering van elektriciteit niet in gevaar komt moeten alle hoogspanningsnetten (110 kV of hoger) extra reservecapaciteit hebben zodat er altijd een ‘vluchtstrook’ beschikbaar is om stroom langs te vervoeren. Dit wordt de enkelvoudige storingsreserve of het n-1 criterium genoemd.

  Het onverkort voldoen aan n-1 is niet voor alle netelementen in alle gevallen doe

  Lees meer »
 2. Ontwerpbesluit ontheffingen enkelvoudige storingsreserve Liander

  Ontwerpbesluit ontheffingen enkelvoudige storingsreserve Liander

  Foto: Photo by Miguel Á. Padriñán from Pexels

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft netbeheerder Liander N.V. (Liander) ontheffingen van de enkelvoudige storingsreserve. Daarmee krijgt Liander de tijd om verschillende onderdelen van het hoogspanningsnet zodanig te verbeteren dat het net aan regelgeving voor de enkelvoudige storingsreserve voldoet.

  Vrijstellingen en ontheffingen

  Het Nederlandse elektriciteitsnet kent een hoge mate van betrouwbaarheid. Om te garanderen dat de levering van elektriciteit niet in gevaar komt moeten alle hoogspanningsnetten (110 kV

  Lees meer »
 3. Uitspraak voorzieningenrechter over last onder dwangsom Vestia

  Uitspraak voorzieningenrechter over last onder dwangsom Vestia

  Foto: Photo by Pexels

  De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft op 26 juli 2022 uitspraak gedaan op het verzoek om voorlopige voorziening van Vestia.

  De voorzieningenrechter heeft de last onder dwangsom gedeeltelijk geschorst die de ACM aan Vestia had opgelegd om ervoor te zorgen dat het warmtenet van ca. 400 koopwoningen in de Haagse wijk Duindorp goed werkt.

  Vestia krijgt onder andere voor 200 koopwoningen een maand langer tijd om de filter preventief te controleren en reinigen. Dit betekent dat Vestia deze maatregelen voor de andere 200 koopwoningen wel degelijk voor 1 oktober 2022 moet hebben uitgevoerd. Wel haalt de rechter een streep door het gedeelte van de last waarin aan Vestia is opgelegd dat zij bij klachten over nieuwe verstoppingen of storingen aantoonbaar adequaat moet handelen, omdat dit te onvoldoende

  Lees meer »
 4. ACM: Vestia moet zorgen voor goed werkend warmtenet in Duindorp

  ACM: Vestia moet zorgen voor goed werkend warmtenet in Duindorp

  Foto: Photo by Pok Rie from Pexels

  Woningbouwcorporatie Stichting Vestia en de daaraan gelieerde warmteleverancier Vestia Energie moeten ervoor zorgen dat het warmtenet van bijna 800 huizen in de Haagse wijk Duindorp goed werkt. Dit heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald naar aanleiding van een handhavingsverzoek van bewoners in Duindorp die al langere tijd problemen hebben met hun warmtelevering.

  De ACM verplicht Vestia om zowel voor de korte termijn als de lange termijn maatregelen te nemen. Vestia moet de filters in de warmtepomp

  Lees meer »
 5. Vestia moet betrouwbare levering warmte borgen

  Vestia moet betrouwbare levering warmte borgen

  Foto: Photo by Pexels

  Bewoners in de wijk Duindorp  hebben geklaagd over het handelen van Vestia. De klachten gingen over de vergunning, de tarieven die de bewoners betalen (niet-meer-dan-anders-principe), klachtenafhandeling en een onbetrouwbare levering. Bij dit laatste speelt mee dat de bewoners een eigen warmtepomp hebben. Die functioneert niet goed, omdat de filters van die warmtepompen steeds verstopt raken vanwege vuil uit het warmtenet.

  De ACM heeft onderzoek gedaan naar het handelen van Vestia. Voor de ACM is voldoende aannemelijk dat de verstoppingen in het filter van de warmtepomp komen door oorzaken die in het warmtesysteem zijn gelegen. Het filter zit aan de kant van het warmtenet.

  Vestia moet hier verantwoordelijkheid nemen en voor de korte termijn als voor de lange termijn maatregelen nemen. De ACM gelast Vestia

  Lees meer »
 6. ACM houdt bij vaststelling tarieven 2023 rekening met hogere kosten voor netverliezen als gevolg van hoge energieprijzen

  ACM houdt bij vaststelling tarieven 2023 rekening met hogere kosten voor netverliezen als gevolg van hoge energieprijzen

  Foto: Photo by MD Molla from Pexels

  Regionale netbeheerders en de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, TenneT, moeten vanwege de hoge energieprijzen extra kosten maken voor de inkoop van netverliezen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil voorkomen dat netbeheerders door deze hogere kosten minder investeringsruimte hebben voor projecten die belangrijk zijn voor de energietransitie. Daarom wil de ACM de regionale netbeheerders in de tarieven voor het jaar 2023 alvast een voorschot voor de hoge kosten voor netverliezen geven. Na overleg met TenneT is de

  Lees meer »
 7. ACM stelt de Value of Lost Load (VoLL) vast

  ACM stelt de Value of Lost Load (VoLL) vast

  Foto: Photo by MD Molla from Pexels

  De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een onderzoek gedaan naar de Value of Lost Load (VoLL) voor elektriciteit in Nederland. 

  De VoLL is een kengetal, in euro per MWh. De VoLL geeft de maximale prijs weer die afnemers bereid zouden zijn te betalen om een mogelijke leveringsonderbreking van elektriciteit te voorkomen.

  Doel

  Het doel van EZK met een VoLL-onderzoek is tweeledig. De VoLL biedt enerzijds marktpartijen inzicht in de waarde

  Lees meer »
 8. ACM start consultatie over aansluittermijnen elektriciteitsnet voor groot- en kleinverbruikers

  ACM start consultatie over aansluittermijnen elektriciteitsnet voor groot- en kleinverbruikers

  Foto: Photo by Pok Rie from Pexels

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil groot- en kleinverbruikers zoveel mogelijk duidelijkheid geven over de termijn waarbinnen zij door netbeheerders aangesloten worden op het elektriciteitsnet. In de plannen die de ACM ter consultatie voorlegt moet een netbeheerder een grootverbruiker binnen 40 weken aansluiten als er in een gebied voldoende transportcapaciteit beschikbaar is. Voor kleinverbruikers (tot maximaal 3x80 Ampère) geldt een maximumtermijn van 18 weken. Het verzwaren van een bestaande aansluiting

  Lees meer »
 9. Codewijzigingsbesluit Invoed- en Allocatiecode gas in verband met OBA

  Codewijzigingsbesluit Invoed- en Allocatiecode gas in verband met OBA

  Foto: Photo by Oleg Magni from Pexels

  Met dit codebesluit krijgt de OBA (Operational Balance Accounts) een basis in de gasvoorwaarden, namelijk in de Invoedcode gas LNB en de Allocatiecode gas. Dit codebesluit legt de bestaande praktijk met betrekking tot OBA’s (Operational Balance Accounts) vast. Er is dus geen sprake van een wijziging in functionaliteit of in werkwijze van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet (Gasunie Transport Services B.V., hierna: GTS).

  Een OBA is een overeenkomst tussen GTS en een invoeder (zoals een aangrenzende netbeheerder, bergingen o

  Lees meer »
 10. Advies ontheffing gereguleerde derdentoegang LNG-installaties EemsEnergy Terminal

  Advies ontheffing gereguleerde derdentoegang LNG-installaties EemsEnergy Terminal

  Foto: Photo by Magda Ehlers from Pexels

  De minister voor Klimaat en Energie heeft de ACM gevraagd advies uit te brengen over de ontheffingsaanvraag van EemsEnergy Terminal B.V. EemsEnergy Terminal B.V. verzoekt de ontheffing te verlenen voor twee drijvende hervergassings- en opslagschepen (Floating Storage and Regassification Units), die gezamenlijk en in combinatie met de benodigde infrastructurele voorzieningen op het land, zullen functioneren als één LNG-installatie. EemsEnergy Terminal B.V. verzoekt ontheffing van de artikelen 13, 14a, 15 en 19 (gerguleerde derdentoegang) van de Gaswet. H

  Lees meer »
Even geduld...